Dommersiden


TROND-EGIL HAR FØLGENDE AUTORISASJONER SOM DOMMER I NKK:

 • Karaktertestdommer
 • MH-beskriver
 • Ferdselsprøvedommer
 • Utholdenhetsprøvedommer

 20-21.05.2023
25.05.2023
28.10.202307.08.2020  K-test for avd. Kongsberg sammen med Steinar Aagaard. Totalt 10 startende, 9 fikk bestått.

08.08.2020: Ferdselsprøve for avd. Kongsberg, Totalt 11 startende, 9 fikk bestått.
                                                        Ferdselsprøve i avd. Kongsberg


08.05.16: I dag har Trond-Egil dømt både k-test (karaktertest) og ferdselsprøve for avdeling kongsberg. Det var åtte deltagere på k-test, hvorav alle besto, og 13 deltagere på ferdselsprøven, hvorav elleve besto. Her er noen bilder fra dagen. Flere bilder kan sees på avd. Kongsberg sin facebookside.29.05.14: I dag har Trond-Egil dømt mentaltest hund (MH) på Kongsberg - 8 hunder, sammen med Runar Oudmayer. Tidligere i vår har det vært dømming på K-test, ferdselsprøve og utholdenhetsprøve - flere oppdrag i vente!

                   


05.05.13: I dag er det K-test, ferdselsprøve og utholdenhetsprøve på Kongsberg som

står for tur.

     

 

27-28.4.13: Lørdag var det MH på Hauerseter for Belgier klubben og søndag var det MH i Kilebygd for Grenland hundeklubb.Veldig hyggelig begge steder. Her er et bilde fra hver av stedene:Lunch pause Hauerseter - Grenland: fv formannen i hundeklubben, Trond-E, Runar Oudmayer (dommer) og testleder Hans Petter Gamborg.

 

05.05.12: Dømte Karaktertest og ferdselsprøve på avdeling Kongsberg.

 

 
28-29.04.12: Årets føreste dommeroppdrag er unnagjort. Var på Hauerseter både lørdag og søndag og dømte MH for Belgier-klubben. 16 hunder totalt. Som vanlig var det en godt opparbeidet løype og en dyktig arrangørstab, med figuranter og testledere.

 

Ann-Merethe Rønning tok mange flotte bilder, her er noen:
23.10.11: Da var årets siste dommeroppdrag unnagjort. Nærmere bestemt MH-test

for Belgierklubben på Hauerseter. Som vanlig en svært dyktig arrangementsstab, testleder og figuranter - og en strålende dag! I dag dømte jeg sammen med Sverre Kirkemo.


 

01.05.11: Dommer oppdragene innenfor MH står i kø framover - gleder meg!

 

16.2.11: Trond-Egil kjørte til Biri rett etter jobben en sur februar onsdag, med Kjell Egil som følgesvenn. Etter 18 mil i lett snøføyke, ankom vi Biri. Her skulle jeg avlegge en etterlengtet eksamen for å bli FP/UHP-dommer. Leder i kompetansegruppa innenfor RIK  til NKK Terje Hammerseng var sensor. Eksamensarbeidet ble avlagt på Norsk Schäferhund klubb avd. Oppland sine leide flotte lokaler på Biri. Jeg måtte legge opp opplegget selv, og dømme to ekvipasjer gjennom hele prøven på egenhånd, med bedømming og "full pakke".

 

Gleden var stor da Terje Hammerseng fortalte at jeg hadde bestått eksamen. Han skal nå sende sin innstilling til NKK - så autorisasjonen lar vente på seg, til saken har vært behandlet i NKKs hovedstyre. Deilig å være ferdig! Etter 18 mil tilbake, passerte klokka midnatt før en kom i seng denne kvelden! Hva gjør en ikke for sin kjære hobby! Takk til fatter som var med som "anstand".

 

 

Trond-Egil avla sitt aspirantarbeid som ferdselsprøvedommer den 19.6.10 på  avd. Hedemark lokallag Kongsvinger lørdag 19. juni 2010. Dommer var Aage Bergmo. Takk til lokallaget med familien Landfastøien i spissen for en trivelig dag. Fra tidligere avla jeg aspirant arbeide på avd. Kongsberg for dommer Sverre Kirkemo den 8.5.10. Der var det to hunder med. Så nå har jeg avlagt for det antallet som kreves i aspirant arbeid – nemlig åtte hunder totalt. Min bedømmelse er oversend NKK fra de respektive arrangører for gjennomgang.


Trond-Egil skal utdanne seg som ferdselsprøve dommer i løpet av 2008. Han er tatt ut til ferdselprøvesdommerkurs i regi av NKK i tidsrommet 22-24/2-2008. Etter gjennomført kurs, starter veien videre via aspirant arbeid og tilslutt med eksamen.

UKE 27 OG 28 (2009) tilbrakte Trond-Egil på Norsk Schäferhundklubb avd. Trondheim sitt flotte anlegg på Stavsøra utenfor Trondheim. Her hadde NKK lagt sitt kurs for MH-test dommere.


Kurset var for de som allerede var dommere – et såkalt oppdateringskurs. Det var også for funksjonsanalysedommere som ønsket å utdanne seg som MH-beskrivere. Og det var for oss karaktertestdommere som ønsket å oppgradere oss som MH-beskrivere. Det var vår gruppe som måtte gjennomføre absolutt hele kurset. De to siste dagene var det eksamen, hvor vi hver og en måtte dømme ti ekvipasjer gjennom løypa. Kurset var svært lærerikt og interessant.


Ca. 1 september fikk jeg svar – AT JEG HADDE BESTÅTT – så nå er jeg autorisert MH-beskriver! Har allerede blitt spurt om dommer oppdrag i 2010 – så jeg gleder meg.


Når det gjelder FP- og UHP-dommer utdannelsen – så avla jeg mitt siste elevarbeid i september. Det var årets tredje elevarbeid. Dessverre har mange prøver blitt avlyst, og på andre prøver har det kommet få deltakere. For å få godkjent ”et arbeid” – må jeg minst ha fem hunder. Jeg har søkt kompetansegruppen til NKK om hva min status er nå – og hvordan den videre veien blir – og jeg venter på svar (okt-09).


Lørdagen 23.2.08 var teoretisk for ferdselsprøvedommergruppen. Et vel egnet undervisningsrom på Forsvarets hundeskole på Hauerseter var lånt, og teorien varte fra klokken 0900 til ca. 1830 - bare avbrutt av noen pauser og en felles tur til Mcdonalds.


Følgende emner ble vektlagt fra kursets dyktige foredragsholder John Bjørningstad:

 • Vesensgrunnlag
 • Bedømmelses kriterier
 • Bedømmelseslære
 • Praktisk bedømmelse.


John gikk nøye igjennom selve VESENTESTEN. Han fastslo at hunder som ikke består vesentesten, får heller ikke delta på prøven. Vi ble nøye forklart

hvordan vesentesten skulle gjennomføres, og John - som en svært erfaren dommer, fremla flere eksempler for oss fra sin dommergjerning.


Bedømmelse av lydighetsdelen ble selvsagt også nøye gjennomgått. Noe av det som skulle vektlegges under bedømmelsen her, var ifølge John:

 • Oppmerksomhet
 • Utstråling
 • Driftsvedvarenhet
 • Korrekthet
 • Utføring av kommandoord
 • Hurtighet
 • m.m.


Som de fleste vet, blir man bedømt i følgende poengområder under lydighetsdelen av en ferdselsprøve:

 • Fremragende
 • Særdeles godt
 • Godt
 • Tilfredsstillende
 • Mangelfull


Noe av det som kan trekke karakteren ned, lærte vi, var bla:

 • Hektisk
 • Nervøs
 • Trykket
 • Lystløs
 • Uutholdende
 • Treg
 • Driftsløs
 • m.m.APELLØVELSER

Under lydighetsdelen av ferdselsprøven(fp) er følgende øvelser med, etter at vesentesten er gjennomført:


 • Lineføring - max 15 poeng
 • Fri ved foten - max 15 poeng
 • Sitt under marsj - max 10 poeng
 • Dekk under marsj m/innkalling - max 10 poeng
 • Dekk m/forstyrrelser - max 10 poeng.


(skudd ble tidligere foretatt under fri ved foten, fra 2012 er ferdselsprøven uten skudd)


Full uttelling kan altså gi 60 poeng. For å bestå må man ha minst 70 prosent av dette, som er 42 poeng. Det ble vektlagt at fp ikke er noen konkurranse,men en prøve. Deltakeren skulle få en kort tilbakemelding fra dommeren, men ingen poeng skal leses opp. Dommeren avslutter med å si bestått eller ikke bestått. Bjørningstad hadde hørt at det flere steder ble utropt vinnere etter denne testen - dette er helt feil, og skal ikke forekomme.


Dersom både vesentest og lydighetsdel er bestått, skal hunden testes i den praktiske delen av ferdsesprøvenPRAKTISK DAG


Om lørdagen var veldig teoretisk for oss, ble søndagen i sin helhet brukt til praktiske bedømmelser. Lokale krefter hadde organisert en reel prøve for oss. Ti ekvipasjer stilte til start, og under Bjørnigstads kyndige ledelse, ble både ekvipasjer og dommer elever guidet gjennom etter alle kunstens regler. Først var det vesentest, og deretter lydighet.


Hundene var av forskjellige raser og var på forskjellige utdanningsnivåer. Derfor ble det en svært lærerik sekvens for oss elever. Seks av hundene "gikk videre" til den praktiske delen, som ble foretatt i tilknytning til en svært travel bensinstasjon.


Bjørningstad brukte god tid på å forklare oss viktigheten av den praktiske delen av ferdselsprøven. Det er jo her hundene skal vise at de fungerer i det virkelige samfunn. Av de seks hundene som kom til den praktiske delen, bestod alle sammen. For disse ble prøven å regne som offisiell, og de fikk stambokført sitt resultat, som takk for at de stilte opp for oss denne februarsøndagen!


Avslutningsvis ønsker jeg på vegne av gruppa og takke vår instruktør John Bjørningstad og kursets leder Ivar Jensen for en meget interessant og

lærerik helg. Samtlige deltakere fikk en databrikke av Ivan, med alt tilgjengelig teori + praktiske "video-snutter" - som vi kan jobbe med i tiden framover. Håper å se dere alle sammen som elever og aspiranter videre!


FP-hilsen fra Trond-Egil Groth/Norsk Schäferhundklubb avd. Kongsberg.

 

 

Siste nytt 06.05.06: Trond-Egil dømte sin første karaktertest den 06.05.06 på avd. Kongsberg, sammen med Terje Bøvelstad. Det var åtte hunder påmeldt og det var strålende vær denne dagen. Foruten tre schäfere, var det irsk ulvehund, springer- og cockerspaniel, puddel og rotweiler. Av de åtte hundene, var det syv som bestod.


Det var kjempeartig å være i gang som dommer, og jeg har allerede blitt spurt av en annen avdeling om å komme å dømme. Jeg også fått elevstatus som FUNKSJONSANALYSEDOMMER, og planen er å komme i gang med denne utdannelsen i løpet av året!

 

 

NYHET!!!

I juni 2005 fikk endelig Trond-Egil sin autorisasjon som K-testdommer (karaktertest) fra Norsk Kennel Klubb. Etter å ha vært igjennom en god skole med tre elevarbeider og flere aspirantarbeider - ble det eksamen på Harestua den 16.04.05 for dommere Jan Kristiansen og Johnny Johnsen.


Fredag den 15.04.05 var jeg med som "læregutt" - for mange hunder og svært mange ulike raser. Takk til Jan og Johnny for god lærdom og tilbakemeldinger. Påfølgende dag var det opp i "otta" og en litt nervepirrende eksamen med fem hunder. Deretter var det bare å innlevere sin ferdige protokoll til dommerne - og når alle fem var bedømt - ble besvarelsen vurdert og innsendt til NKK. Det var toppers med positivt svar fra NKK etter eksamen!


Det føltes helt topp å være i mål med utdannelsen. Kommer tilbake med oppdateringer om dette etterhvert.FØLG TROND-EGILS DOMMERUTDANNELSE

Siden blir oppdatert etterhvert som jeg nærmer meg målet. Akkurat denne delen av hundeinteressen er den som jeg syntes er mest interessant. Gjennom mange år med tjenestehund, ute på praktiske oppdrag, på kurser, på tester - har jeg opplevd mange forskjellige hunder, av ulik rase og med ulik mentalitet. Nå er veien mot målet om å bli karaktertestdommer startet, og når det målet er nådd i løpet av år 2002 - er planen å satse enda videre, mot til slutt å bli funksjonsanalysedommer.Håper hjemmesidens lesere syntes dette er interessant, foruten å referere fra selve kurset, blir det også endel faktaopplysninger og litt om koordinering, konsentrasjon, avreagering, temperament, handlekraft (mot), skarphet, skuddfasthet m.m.DOMMERUTDANNELSE

Over to lange helger  og deltok Trond-Egil på KARAKTERTESTDOMMERKURS i regi av NORSK KENNEL KLUBB (NKK) på Hamar. Sammen med ni andre deltakere, var dette første målet på veien for å bli utdannet karaktertestdommer.


For å komme med på kurset ble følgende kriterier lagt til grunn:

 • Kandidaten oversender søknad til NKK sammen med positiv innstilling fra klubb. Klubbens anbefaling bør bygge på at vedkommende har lang erfaring i praktisk arbeide med hund, og har bestått figurantkurs og testlederkurs for karaktertest og funksjonsanalyse.
 • Kandidaten må bestå karaktertestdommerkurs (lik det som var på Hamar) før elevstatus innvilges. Kurset skal være av varighet på 7 dager med teori og praktisk prøvebedømmelse.


Kursets teoretiske del skal gi elevene kunnskaper om hundens mentalitet, dens medfødte egenskaper, og i hvilken betydning disse har for å påvirke hundens utvikling i en for oss gunstig retning. Kurset skal ledes av GK for karaktertest og funksjonsanalyse - i vårt tilfelle Jan Kristiansen og Trygve Kroken.


For å komme med på karaktertestdommerkurs, må følgende være avlagt på forhånd:

FIGURANTKURS

 • Kunne bygge K-testbane
 • Kunne figurere ved k-test og funksjonsanalyse
 • Kunne regelverket for k-test
 • Vite figurantens betydning
 • Tilsammen 19 timer med avsluttende eksamenTESTLEDERKURS

 • Må ha godkjent figurantkurs
 • Må ha figurert som figurant på minst 2 off.funksjonsanalyser
 • Kunne regelverket for k-test
 • Kunne bygge funksjonsanalysebane
 • Kunne være testleder i funksjonsanalyse
 • Vite testleders betydning
 • Tilsammen 19 timer med avsluttende eksamenKARAKTERTESTDOMMERUTDANNING

Målsetting:

 • offisiell status som k-test dommer

Utdannelsens innhold:

 • Praktisk/teoretisk kurs, varighet 7 dager
 • Elevtjeneste
 • Aspiranttjeneste
 • Praktisk prøve

Inntakskriterier:

 • Må ha annbefaling fra egen klubb
 • Må ha godkjent figurantkurs og testlederkurs
 • De til enhver gjeldende opptakskrav


KURSETS INNHOLD:

 • 1 time dommerens etiske regler
 • 1 time NKK som organisasjon
 • 2 timer teoretisk gjennomgang ihht. off. NKK regler
 • 8 timer teoretisk gjennomgang av tilgjengelighet, lek, reaksjon/avreaksjon, skuddfasthet.
 • 2 timer protokoll
 • 4 timer bygge/vurdere bane
 • 23 timer praktisk dømming, figurant og testlederfunksjon
 • 7 timer gjennomgang/demonstrasjon av funksjonsanalyse
 • 8 timer avsluttende teoretisk og praktisk prøve


Kursets varighet 7 dager


Lørdag 19.01.02 fikk jeg vite av Trygve Kroken at jeg har bestått alt overnevnte - utover våren 2002 skal jeg derfor igang med mitt elevarbeid, jeg kommer til å oppdatere sidene med facts etterhvert - så bare følg med på TRINENTO-SIDENE framover.

(kilder: Norsk Kennel klubbs regler for karaktertest)STATUS SOMMER 2002:

Er nå ferdig som dommerelev, og har fått status som dommeraspirant.

Har vært elev ved tre K-tester avd Grenland 4/5-02 for åtte hunder, avd Kongsberg 5/5-02 for 14 hunder og i avd Hallingdal 18/5-02 for ca 25 hunder.

Bildene er fra K-testen til avd. Kongsberg. Dette har vært svært interessant og lærerikt - så jeg gleder meg til å ta fatt på aspirantarbeidet !LØRDAG 21.9.02 avla jeg mitt første aspirantarbeid under karaktertesten til Norsk Schãferhundklubb avdeling Arendal for dommerne Arvid Strømsvik og Steinar Aagard. Jeg var med samtlige 14 ekvipasjer gjennom løypa, og måtte selv bedømme fem av hundene for meg selv, med at jeg skrev protokoll for dem, og leverte den til dommerne. Resultat for meg: BESTÅTT.


LØRDAG 12.10.02 avla jeg mitt andre aspirantarbeid under karaktertesten til Norsk Schäferhundklubb avdeling Indre Østfold i Spydeberg, for dommerne Åge Evensen og Terje Bøvelstad. Her var det en annen kandidat "i ilden" før meg, så da jeg ankom løypa var det egentlig ti hunder igjen, men fire av dem møtte ikke opp, så jeg fikk en "oppvarmingshund" og deretter fem hunder hvor jeg måtte føre protokoll. Her var det ikke bare schäfere, så det ble en variert dag. To av schäferne reagerte i tillegg veldig spesielt, så jeg fikk brynt meg skikkelig.

Resultat for meg: BESTÅTT.


NÅ GJENSTÅR BARE EKSAMEN...

Dette foregår omtrent som i aspirantarbeide. Jeg må dømme fem hunder, føre protokoll for disse, mine skjemaer blir deretter lagt i lukket konvolutt for videreforsendelse til NKK. NKK (Norsk Kennel klubb) oversender dette, sammen med mitt utdannelseskort og uttalelser til Fagkomiteen for karaktertest - og deretter blir jeg. ev. innstilt av Fagkomiteen overfor NKKs Hovedstyre om kandidaten autoriseres.
HER VIL JEG REDEGJØRE FOR LITT "FACTS" VEDRØRENDE KARAKTERTEST, HVA DENNE BESTÅR AV, OG LITT OM HVA SOM BLIR VURDERT:

Kilde: Norsk kennel klubbs kompendium for karaktertestdommere skrevet bla. av TRYGVE KROKEN.

I karaktertest har vi følgende momenter:

 • HILSING/TILGJENGELIGHET
 • STILLESITTENDE FIGURANT
 • NERVEKONSTITUSJON
 • BEVEGELIG FIGURANT.
 • SKUDDPRØVE


I k-testen beveger dommerne og ev. tilskuere seg bak testleder og ekvipasjen, når ekvipasjen stopper opp, stopper også de bak opp og forflytter seg ikke videre før testleder velger å fortsette til neste moment. Det er hundefører som avgjør om tilskuere kan bli med under testen.


Hundeeier har ikke anledning til å gi noen form for kommando, derimot har han anledning til å støtte hunden med oppmuntring. Hunden skal føres i line, lengde ca. 180 cm og linen skal være festet på IKKE STRUP.


SIGNALER

En stiller følgende hovedkrav til at  et signal skal være lett å lese:

 • Det skal være lett for mottakeren å oppfatte
 • Det skal inneholde et klart budskap
 • Det skal være tydelig og lett å skille ut fra andre typer adferd og signaler.


Signalene utløses av påvirkninger som opptas via sansene. De har derfor fått navn etter dette. Vi har derfor:

 • VISUELLE signaler som tas opp via synet
 • AKUSTISKE signaler som tas opp via hørselen
 • KJEMISKE signaler som tas opp via lukt og smak
 • TAKTILE signaler som tas opp via føleevnenGENERELL NERVEKONSTITUSJON

Dette begrepet er meget bredt, en total gjennomgang av dette kan det skrives(og er skrevet)  bøker om, her vil jeg kort nevne de temaer som omfattes av testen:

 • KOORDINERING
 • KONSENTRASJON
 • AVREAGERING
 • TEMPERAMENT
 • HANDLEKRAFT (mot)
 • SKARPHET
 • SKUDDFASTHETARV/MILJØ - PROBLEMATIKKEN

Når vi snakker om adferd er det aldri enten arv eller miljø - det er bestandig både og.

Noen adferdsdeler er vanskelige å forandre gjennom trening (miljø) - andre er meget enkle.


 MH på avd Kongsberg med Camilla Aguilar

FP for Rottweiler-klubben på Råholdt

FP og UHP avd. Indre Østfold

14.04.2023

Mange oppgaver venter som dommer i sesongen. Kan dessverre ikke takke JA til alle forespørsler, da min sivile jobb krever at jeg jobber hver tredje helg. Takker JA så ofte jeg kan. Men noen helger må en prioritere familie , venner, egne hunder og restitusjon.
Gleder meg til dette oppdraget !

14.11.22  Jeg får jevnlig forespørsler om dommeroppdrag – og de siste årene jeg dømt k-test, FP, UHP og MH rundt om på østlandet. Arbeidssituasjonen – med jobbing hver 3. helg – fører til at jeg ikke har anledning til å dømme så ofte som jeg kunne ønske meg.

 

I tillegg har jeg holdt kurs i bla hverdagslydighet, forberedelse til ferdselsprøve-kurs, utstillingskurs (for schafere) – grunnleggende hundeforståelse - samt spor-kurs.

 

Det er bare å ringe meg på tlf 920-69020 for nærmere avtale.

26-27.9.2020 Hønefoss og omegn brukshundklubb - Mentalbeskrivelse i realt høstvær! Dyktige arrangører, testleder og figuranter i godt innarbeidet løype og to dommeraspiranter med begge dager!

DSC-1927
DSC-1938
DSC-1966
DSC-1954
DSC-1982
DSC-1973
DSC-1916 (1)

 


trinento.com © 2010 :: post@trinento.com :: Kennel Trinento