I-kullet


14.05.2021 AD BH IPO1 Kkl Tascha av Trinento ble idag parret med IGP1 Haino vom Team Hühnegrab (SG28 BSZ Nürnberg 2019)


12.07.21 Tascha har fått 6 valper (3-3), alt er bra med mor og de små. Ingen ledige valper i dette kullet.

Tasha's andre kull:

med IGP 1 Haiko vom Team Hühnegrab

13.08.2021 Slik ser I-kullet ut i dag

29.08.2021 Valpene på tur til vannet. Neste helg reiser de til sine respektive familier og starter sine nye liv.

30.08.2021 På Trinentotrening

trinento.com © 2010 :: post@trinento.com :: Kennel Trinento