J-kullet

04.08.2021 Zelda av Trinento er paret med den flotte, norske hannhunden AD BH IGP1 VA2(N) SG66(BZG) Rustøl's Maestro. Om alt klaffer venter vi valper i begynnelsen av september 2021.

Vi formenter temperamentsfulle, driftige valper med godt eksteriør.  Begge hundene har HD A/normal og AD 0/normal, og samlet HD-indeks er 214, dvs langt over snittet for rasen. Kombinasjonen er etter Norsk Schäferhund Klub sine regler for avl.  Ta gjerne kontakt ved interesse for en valp fra dette kullet!


04.10.2021 Zelda fødte 10 valper (5/5)!  Det fremdeles mulig å få en valp fra dette kullet.  Ta kontakt: 

920 69 020 mobil (Trond)

971 70 220 mobil (Torill)


Rustøl's Maestro

trinento.com © 2010 :: post@trinento.com :: Kennel Trinento